Business Meeting

Ter­ve­tu­loa si­vuil­lem­me!

Talouden hallinnointia ja konsultointia jo vuodesta 2000!


Welcome to our new website!

Customized accounting and consulting services for small businesses

Mitä olemme saaneet ai­kai­sek­si nu­me­roi­den* valossa [* osa las­ken­nal­li­sia]

vuotta palveluja

Pitkäaikainen kokemuksemme auttaa kiperissä tilanteissa.

asiak­kuut­ta

Vuosiin on mahtunut lukuisa joukko hyviä kohtaamisia.

tuntia opiskelua

Uutta tietoa pitää hankkia jatkuvasti, opiskelu siis jatkuu.

tuntia laskentaa

Paljon on tehty, mutta paljon on vielä annettavaakin.

Sivumme ovat uu­dis­tu­neet

Samat kons­tai­le­mat­to­mat kir­jan­pi­don ja kon­sul­toin­nin palvelut käy­tös­sä­si edelleen sekä joukko uusia pal­ve­lui­ta

Yrityksemme tuottaa laaja-alaisia taloushallinnon ja konsultoinnin palveluja pienille yrityksille ja yhdistyksille. Lisäksi valmennamme yrittäjiä parempaan tulokseen ja tuottavuuteen. Osa työnohjauksen palveluista soveltuu myös yksityishenkilöille. 


Lakisääteisen kirjanpidon tueksi saatavilla monipuolisia lisäpalveluja - valitse omasi!

  Lisäksi käytössäsi on juridiset kon­sul­toin­ti­pal­ve­lut pienyrityksen tavallisimpiin tarpeisiin suunniteltuna.


Vuoden 2020 aikana palveluvalikoimamme laajenee edelleen: tulemme lanseeraamaan yhteistyössä partnerimme kanssa monipuoliset palvelupaketit pienyrityksen tuotekehitykselle ja palvelumuotoilulle.

Mo­ni­puo­li­sia talouden ja hallinnon palveluja

Pienille osakeyhtiöille ja toiminimille sekä itsenäisille am­ma­tin­har­joit­ta­jil­le

Kir­jan­pi­to

Monipuoliset taloushallinnon ja laskennan palvelut pienen yrityksen tarpeisiin.

Kon­sul­toin­ti

Kattavat konsultoinnin ja juridiikan palvelut yrityksen elinkaaren jokaiseen vaiheeseen.

Ju­ri­diik­ka

Autamme erilaisissa juridisissa pulmissa  sekä sopimusten yms. laatimisessa.

Rahoitus

Apua hakemusten laatimiseksi sekä valmiit laskelmat liitteiksi.

training

Asiak­kaam­me

ovat pieniä mik­ro­y­ri­tyk­siä ja yh­dis­tyk­siä

Asiakasyritystemme toimialat vaihtelevat palvelusektorilta erilaisiin asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­hin. Monet asiakkaistamme ovat vuosien mittaan myös laajentaneet yritystoimintaansa joko kokonaan uudelle toimialalle tai nykyisen toimialansa sisällä. Tähän kehityssuuntaan olemme erittäin tyytyväisiä! 

Vuosien saatossa meille on kertynyt kokemusta mm. seuraavilta aloilta: hyvinvointipalvelut (kampaamot ja kauneushoitolat, hierojat, jalkahoitajat, personal trainerit, ohjaajat, fysioterapeutit yms), viestinnän asian­tun­ti­ja­pal­ve­lut (freelance toimittajat, kääntäjät, konsultit ja kouluttajat), siivous ja muut kotitalouspalvelut, lemmikkipalvelut, it-sektorin palvelut (ohjelmoijat, AD:t ja kouluttajat), rakennusala (remontti-, saneeraus- ja kirvesmiespalvelut) sekä erilaisten palveluiden tuottajat (mm. ompelijat, valokuvaajat sekä pitopalvelu ja juhlien suunnittelu). Lisäksi olemme toimineet pienten yhdistysten parissa.

black Logitech G710+ wireless keyboard and wireless mouse near gray flat screen computer monitor on table

Jär­jes­tel­mät & info

Kohti sähköistä maailmaa - pe­rin­tei­tä kun­nioit­taen

Digitalisaation myötä myös meidän toimintatapamme on murroksessa; sähköisiin järjestelmiin siirtyminen on väistämättä edessä vaikka paperista maailmaa voisikin joskus tulla ikävä. Tällä hetkellä toimimme ns. puolisähköisesti, ja meillä on valmiudet sähköisten järjestelmien käyttöönottoon asiakasyrityksen niin toivoessa. Hyödynnämme työssämme aktiivisesti myös taulukkolaskentaa: excel on laskentaihmisen paras ystävä ainakin tilinpäätösaikaan. Kir­jan­pi­to­vel­vol­li­sen avuksi meillä on myös valmiina joukko laskentapohjia - mukavaa ja helppoa!

Val­men­nuk­sen ja työ­noh­jauk­sen pal­ve­lui­ta

[Työnohjaus toistaiseksi rajoitetuille toimialoille, mm. taloushallinnon ja konsultoinnin organisaatioihin.]

kun olet tien­ris­teyk­ses­sä

[Kuvaus tulossa 2021-2022]

kun kartoitat vaih­toeh­to­ja

[Kuvaus tulossa 2021-2022]

kun haluat olla paras versiosi

[Kuvaus tulossa 2021-2022]

kun haluat kehittyä

[Kuvaus tulossa 2021-2022]

2020

Ajan­koh­tais­ta

Vuoden 2020 tee­ma­nam­me oli pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­nen

Yrityksemme 20-vuotisen taipaleen kunniaksi nostimme juhlavuoden kantavaksi teemaksi kehittämisen. Tavoitteenamme oli kehittää sekä omia prosessejamme että tuotevalikoimaa: lanseerasimme vuoden aikana lukuisia uusia palvelutuotteita. Jotain jätetään toki myös tuleville vuosille - ehkäpä edessä on kokonainen kehittämisen vuosikymmen!  

Pal­ve­lulu­pauk­sem­me

Haluamme olla luottamuksesi arvoinen sekä

Täs­mäl­li­nen

Meille on ensisijaisen tärkeää toimittaa raportit ja ilmoitukset ajallaan ja virheettöminä.

Ripeä

Meillä asiasi ei odota aikaa parempaa. Mielestämme paras aika on tässä ja nyt.

Tehokas

Näkemyksemme mukaan tehokkaat prosessit ovat kaikkien etu - win-win!!

Kuun­te­le­va

Asiakkaidemme tarpeet ovat meille prioriteetti numero yksi. Kerro - me kuuntelemme!

black and white Texas Instruments calculator
If you use this photo, I would be very appreciative if you would please credit in the caption or meta to "www.distel.co".
O6gvQe70DD4-me
Views
pile of books
Business Top Shot
what’s going on here
turned-on Asus laptop near eyeglasses, succulent plant, and empty clear glass bottle
assorted-title book lot


Uuden oppiminen on hyödyllistä myös yrittäjälle!

Mitä sinä ajattelit lukea seuraavaksi?