Lawyer

Juridiset palvelut

Legal Services (limited responsibility)
black rolling chairs beside brown table

Oy:n pe­rus­ta­mis­pa­ket­ti

Start-up Package for Ltd Company

Kerrottiinko sinullekin, että ainoa "oikea" yritysmuoto on osakeyhtiö. Ja kaverit Shellin baarissa vinkkasivat, että oy:stä voit nostaa verovapaita osinkoja. Kiva juttu, yrittäjän elämäsi ei tule olemaan tylsää! Osakeyhtiöön yritysmuotona liittyy kuitenkin monia asioita, jotka on syytä käydä läpi heti eikä huomenna. 


Yksi oleellinen asia on osakassopimus, jonka laatiminen / täydentäminen sisältyy max 3 osakkaan yrityksen perustamispakettiin. 


Please google for English.


Alk./From 195€ (+ VAT)

One dollar bill by the wall

Yrityksen ar­von­mää­ri­tys

Business Valuation

[Kuvaus tulossa 2022]

This is a shot of the owner of New Zealand watch company - Hunters Race.

Yri­tys­jär­jes­te­lyt

Legal Counselling for Businesses

Jossain vaiheessa yrityksen elinkaarta esim. yhtiömuodon vaihdos saattaa olla järkevää. Tai liiketoiminnan laajentuessa muulle toimialalle tahtotilana on perustaa uusi yritys. Tavallisin yhtiömuutos lienee toiminimestä osakeyhtiöksi, mutta muitakin variaatioita löytyy. Avustamme kaikissa yri­tys­jär­jes­te­lyis­sä. Tarvittaessa lakikonsultaatiota pyydetään kokeneelta ja osaavalta yhteistyötaholta.


Planning to update your company's legal form? Or getting a co-owner to grow your company bigger & better? We will help you with paper work and docs.

Alk./From 150€ (+ VAT)

YannTef1912

Osa­kas­so­pi­mus

Shareholders' Agreement 

[Kuvaus tulossa 2022]

Reading glasses

So­pi­museh­dot

Covenants 

[Kuvaus tulossa 2022]

Always a way out?

Yrityksen pur­ka­mi­nen

Liquidation

[Kuvaus tulossa 2022]

brown mallet on gray wooden surface

Vas­tuun­ra­jaus

Disclai­mer

Kaikki juridiset palvelumme tuotetaan monipuoliseen koulutukseen ja kokemukseen nojautuvalla ammattitaidolla. Yrityksemme tarjoamat palvelut eivät kuitenkaan ole koulutetun juristin valvomia eikä pelkästään niiden perusteella tule tehdä sellaisia sitovia päätöksiä, joilla on yritykselle merkittävät taloudelliset seuraamukset. Tarvittaessa voimme käyttää myös ulkopuolista lakikonsultaatiota tai ohjata asiakkaan jonkin yhteistyötahomme puoleen.


ACC Finland does not hold rights for professional legal counselling.

Paper & Pixels Design Studio

"Parempi katsoa kuin katua"

"Better safe than sorry!"