Views

Usein kysytyt ky­sy­myk­set

[Sorry, only in Finnish]

Milloin alvit pitää ilmoittaa?
Mitä kaikkea voin ve­ro­tuk­ses­sa vähentää?
Onko ti­lin­pää­tös pa­kol­li­nen pie­nel­le­kin yri­tyk­sel­le?
Kuka tekee ve­roil­moi­tuk­se­ni?
Kan­nat­tai­si­ko minun vaihtaa tmi osa­keyh­tiök­si?
Kuka maksaa mat­ka­ku­lu­ni?
Paljonko kir­jan­pi­to maksaa?
Voinko ostaa auton firman nimiin?
Miten työ­vaat­teet huo­mioi­daan firman kuluina?
Saako sil­mä­la­sit vähentää ve­ro­tuk­ses­sa?
Saako aloittava yrittäjä jotain ve­ro­huo­jen­nus­ta jos tulot alle 30te?
Milloin YELiä pitää alkaa maksaa?
Voinko vähentää ko­ti­toi­mis­ton sii­vous­ku­lut?
Miten työhuone huo­mioi­daan vä­hen­nyk­sis­sä?
Missä start­ti­ra­ha il­moi­te­taan ja miten se vaikuttaa ve­ro­tuk­seen?
Jos toiminimi ei ole alv-vel­vol­li­nen mitä il­moi­tuk­sia pitää antaa?
Milloin saan tietää lo­pul­lis­ten verojen määrän?
Pitääkö ti­lin­pää­tös lähettää jonnekin?
En­nak­ko­ve­ro­ni ovat suuret. Miten ne saa pie­nem­mik­si?
Logo, Google Sydney

Pst... ethän usko kaikkea mitä netissä kerrotaan...[Kysy mieluummin meiltä]

red apple fruit on four pyle books

Etkö saanut vastausta?

Kon­sul­toim­me kaikissa talouden asioissa, otathan yhteyttä? 

Yritystoimintaan ja verotukseen liittyy suuri joukko erilaisia säädöksiä ja ohjeistuksia. Viidakko on melkoinen myös meidän ammattilaisten näkökulmasta. Mikäli jokin asia jäi mietityttämään, kysy sitä ensisijaisesti kirjanpitäjältäsi tai mikäli kyseessä on laajempi asiakokonaisuus niin suosittelemme lämpimästi eril­lis­kon­sul­taa­tio­ta. Tilauksen konsultaatiolle pääset lähettämään täältä. Myös linkkikokoelmamme kannattaa katsoa.

Road to Uzés

Ei kysyvä tieltä eksy!

[Perustason neuvonta sisältyy kaikkiin taloushallinnon kk-paketteihin]