silhouette of two person taking photo of fireworks

"Ainoa paikka missä menestys tulee ennen työtä on sanakirja."

- Liikemies Vidal Sassoon (1928-2012)

Con­sul­ting - kon­sul­toin­ti

Monipuolista konsultointia verotuksesta yri­tys­jär­jes­te­lyi­hin
Business Top Shot

Ve­ro­kon­sul­toin­ti

Consultation for Taxation

Mikä muu vuodesta toiseen puhututtaa ihmisiä kuin verot? Mistä verot kertyvät, milloin ne erääntyvät maksettavaksi ja kuinka ne saisi minimoitua. Hyviä kysymyksiä. Meillä on vastaukset. 


Kirjanpidon kk-paketteihimme sisältyy perusneuvonta myös veroihin liittyen, laajemmat caset eril­lis­kon­sul­taa­tioi­na.


Taxes are always a top five topic. Nobody likes them but they like everybody - even too much. We'll help you to cut down payments, or at least ensure no extra taxes will be charged.


Alk. 130€ (alv 0%)

From 130€ (+ VAT)

If you use this photo, I would be very appreciative if you would please credit in the caption or meta to "www.distel.co".

Enemmän viivan alle 

Better Profits

Teetkö pitkää päivää mutta mitään ei jää viivan alle? Tuttu tunne monelle yrittäjälle. Jotta tulevaisuus olisi valoisampi, kannattaa yrityksen tuloksentekokyky tarkastaa. Käymme yrityksen tuloslaskelman ja ansaintalogiikan läpi, ja tämän jälkeen listaamme havaitut kehityskohteet. Lisäksi saat selkokieliset suositukset (min 3 tekijää) yrityksesi tuloksen kohentamiseksi. Aina on parantamisen varaa, takaamme sen.


Working hard but never nothing left? We should check your basics - and get a nice profit next year! You will get a 3-factor list to generate more money.


Alk. 170€ (alv 0%)

From 170€ (+ VAT)

There is no substitute for hard work.
― Thomas A. Edison

Ti­lin­pää­tö­sa­na­lyy­si

Financial Analysis

Tunnetko taseesi sisällön? Vai onko kaikki yhtä hepreaa? Kirjanpitäjä kertoo varmasti tilikauden päätteeksi kaikki perusasiat, mutta hieman syvällisemmän kuvan saamiseksi suosittelemme tp-analyysiä yritystoiminnan kolmanteen vuoteen mennessä. Analyysi erittelee keskeisimmät taseen ja tuloksen erät sekä tunnusluvut, jotka jokaisen yrittäjän tulisi tietää. 

 

Can you tell your profit margin? Or current ratio? If not, we suggest a financial analysis; key items and ratios explained by your accountant. You can also ask about any item on the statements.


60/120/240€ (alv 0%)

60/120/240€ (+ VAT) 

A few Australian money (AUD) stock photos we are ALWAYS looking for around here. Maybe you’ll find them useful too.

Start­ti­ra­ha­pa­ket­ti

Startup Grant  

Oletko perustamassa uutta yritystä ja hakemassa yritystoiminnalle starttirahaa? Hyvin suunniteltu, puoliksi tehty. Anna meidän auttaa toisen puolikkaan kanssa. Kokemuksesta tiedämme hakemusten karrikot sekä laskelmien vaatimukset. Lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­ma sekä laskelma rahoituksen riittävyydestä ja toiminnan kannattavuudesta tarvitaan hakemuksen liitteeksi. Myönnetyn starttirahan turvin toimintaa on hieman stressittömämpää aloitella eli lämpimästi suosittelemme!

 

Starting a company? And planning to apply for Startup grant? Several attachents needed - please, let us help.


60/120/240€ (alv 0%)

60/120/240€ (+ VAT) 

If you use this photo, I would be very appreciative if you would please credit in the caption or meta to "www.distel.co".

Yri­ty­sa­na­lyy­si  

Company Analysis

Yrityksen hyvinvointiin tulisi kiinnittää huomiota siinä missä meidän ihmisten. Milloin sinun yrityksellesi tehtiin viimeksi terveystarkastus? Katsauksemme listaa heikot lenkit ja antaa suositukset niiden korjaamiseksi. Analyysi on hyvä uusia kahden vuoden päästä - aivan kuten hammaslääkärin tarkastukset! Yrityksesi huolehtii taloudestasi, huolehdithan sinäkin siis yrityksestäsi.


We have launched a health test for companies. This analysis will point out the factors needing some T&C. The test is recommended to take again after two years. The fee is at the lowest in the beginning.


60/90/120€ (alv 0%)

60/90/120€ (+ VAT) 

closeup photo of gray padlock locked on gray mesh fence

Va­kuu­tus­kar­toi­tus

Insurances

Milloin yrityksesi vakuutukset on viimeksi käyty läpi? Onko vakuutusturva riittävä? Suosittelemme nopeaa kartoitusta noin kolmen vuoden välein. Mikäli analyysi paljastaa puutteita tai muutostarpeita, saat loppuraportissa ehdotuksemme toimenpiteille. Ja joka tapauksessa hyvän mielen tämän yritystoiminnan kriittisen osa-alueen varmistamisesta!

 

What happens if your company makes a mistake and will get a nasty claim for compensations? Or if you'll get sick and won't get any income in three months? Our test will help to indicate the weakest spots, and how to fix them.


60/90/120€ (alv 0%)

60/90/120€ (+ VAT) 

scrabble tiles and smartphone

Ra­hoi­tuk­sen hank­ki­mi­nen

Funding Services

Yritystoiminnassa* kohdataan aika ajoin erilaisia rahoitustarpeita. Sekä lyhytaikaiseen että pitkäaikaiseen tarpeeseen löytyy monenlaisia vaihtoehtoja. Autamme valitsemaan toimivimman vaihtoehdon sekä laatimaan tuen/rahoituksen hakemiseksi tarvittavat asiakirjat. 


Moniin rahoitushakemuksiin tarvitaan liitteeksi numeerin datan lisäksi myös selostus rahoituksen kohteesta eli kehityshankkeesta tai tietystä rajatusta projektista. Tuki-päätös edellyttää yleisesti hyvää suunnitelmaa sekä sitoutumista projektin raportointiin.


We will help your business* to apply loan or other funding.

* limited business areas


120/240/360€ (alv 0%)

120/240/360€ (+ VAT) 


people sitting down near table with assorted laptop computers

Lii­ke­toi­min­nan laa­jen­ta­mi­nen

New Business Areas

Jossain vaiheessa saattaa olla tarpeen miettiä yritystoiminnan laajentamista joko täysin uudelle alueelle tai nykyisiä palveluja merkittävästi kehittämällä. Tarve muutokselle voi tulla markkinoilta "pakottavana" tai yrityksen sisältä omana halukkuutena uudistua. Suurimmalle osalle yrityksistä laajeneminen alan sisällä on mahdollista, mutta ilman suunnittelua ja laskelmia projektiin ei kannata ryhtyä.


As a business owner you may consider starting a whole new business or providing some new services at some point of your journey. Happy to help you! A brief consultation also available by our co-operative consultants.


Alk. 150€ (alv 0%)

From 150€ (+ VAT)

That way…

Yritys myyn­ti­kun­toon

Getting Ready for Sale

Kaikki kiva loppuu aikanaan? Joskus yritystoiminta voi tulla tiensä päähän, mieluiten hallitusti kuin yllättäin. Jos olet harkitsemassa toiminnan lopettamista, kannattaa tästä ehdottomasti kertoa kirjanpitäjällesi ennemminkin aikaisin kuin vasta viimemetreillä. On monia keinoja valmistautua yrityskauppaan ja samalla helpottaa uuden yrittäjän alkutaivalta. Win-win! Yri­tys­jär­jes­te­lyi­hin liittyvät juridiset palvelut löydät täältä.


Are you considering selling your business? If the answer is yes, your best choice is to tell the plans to your accountant ASAP. We want your financial statements as nice as possible. Agree?


120/240€ (alv 0%)

120/240€ (+ VAT) 

Lawyer

Myös juridiset palvelut käy­tös­sä­si!

Yrityksen elinkaaren aikana ilmenee tavallisesti lukuisia asioita, joihin paras apu löytyy juridisesta konsultaatiosta. Yritysmuodon muutos sekä erilaiset sopimuksiin liittyvät asiat ovat tavanomaisia palvelutarpeita. Lisäksi autamme yrityksen arvonmäärityksessä.


As a business owner you might need some legal advices at some point of your journey. Happy to help you! For more complex cases, we'll get a consultation provided by our co-operative companies.

dog sitting in front of book

Jäikö jotain puut­tu­maan?

Kerro meille, missä asiassa yri­tyk­se­si vielä kaipaisi apua

Uudistamme pal­ve­lu­va­li­koi­maam­me jatkuvasti. Ensisijainen prioriteettimme on tuottaa asiakaskunnallemme juuri sellaisia palveluita, jotka aidosti auttavat yritystoiminnan kehittämisessä. Voit lähettää meille ehdotuksesi - vastaamme kaikille ja mahdollisuuksien mukaan lisäämme aihealueen tuo­te­ke­hi­tys­lis­tal­le.

woman in teal t-shirt sitting beside woman in suit jacket

Tai ehkäpä Coach?!

Kun haluat aidosti oppia ja kehittyä, ainoa oikea valintasi on valmennus

Moni yrittäjä on esittänyt toivomuksia syvällisemmän ymmärryksen kerryttämisestä oman yrityksen talouden hallinnasta. Erilaiset laskelmat ja oppaat eivät suoraan siirry lukijansa tietotaidoksi, mukaan tarvitaan myös aitoa asioiden omaksumia. Usein kehittymisessä tarvitaan myös ahaa-elämyksiä - coachaus on oivallinen tapa näiden kokemiseksi!

silhouette of two person taking photo of fireworks

"Olemme sitä mitä toistuvasti teemme. Erinomaisuus, siis, ei ole teko vaan tapa."

- Aristoteles