green plants on soil

Bisnespaja auttaa sekä nykyisen että uuden liiketoiminnan kehittämisessä 

Lamp Magic

Bis­neskli­nik­ka 

Jokainen yritys kaipaa uu­dis­tu­mis­ta ja uusia ideoita

Yrityksen tuloskunto olisi hyvä tarkastaa muutaman vuoden välein. Näin mahdollisiin ongelmakohtiin päästään puuttumaan ajoissa ja niistä toipuminen on sekä helpompaa että nopeampaa. Ja vaikka mitään ei olisi vialla, on pieni uudistuminen liki elinehto nykyaikaiselle liiketoiminnalle.


clear glass jar on book

Pal­ve­lu­muo­toi­lu

Toimivat palvelut ovat kaikkien etu

Tarjoamme jatkossa pienille yrityksille myös erilaisia tuotekehityksen ja tuotteistamisen palveluja. Erityisesti pienten yritysten tulisi varmistua palveluvalikoimansa kattavuudesta ja mielellään kehittää uusia lisäpalveluita peruspalveluiden rinnalle. Hyvin muotoiltu bisnes on eduksi sekä asiakkaille että yrittäjälle, ja on molemmille myös taloudellisesti kannattavaa toimintaa.


Service Design - well organized and functional products to improve your business. Product development services available for limited business areas.

Lifebuoy - how to save a life

Työ­noh­jaus 2.0*

Konsultti tai mentori auttaa työelämän pul­ma­koh­dis­sa

Koetko ajoittaisia haasteita arjen yritystoiminnassa ja työssä? Tunnistetut kipupisteet saattavat liittyä esimerkiksi ajanhallintaan (aika ei tunnu riittävän mihinkään), taloudenpitoon (kassa tyhjenee ennen aikojaan) tai haasteellisiksi koettuihin asiakaskohtaamisiin. Tehokas täsmäohjaus auttaa kaikissa näissä!  


* Vain rajatuille toimialoille

green plants on soil

Bisnespaja auttaa sekä nykyisen että uuden liiketoiminnan kehittämisessä